TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP


Đăng ký

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP LÀ GÌ

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình thay đổi cấu trúc tổ chức, quản lý, hoạt động kinh doanh, hoặc cấu trúc tài chính của một tổ chức nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động và tăng cường hiệu quả. Quá trình này có thể được thực hiện trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như để phản ứng trước các thách thức kinh doanh, để thực hiện một chiến lược mới, để hồi phục từ tình trạng tài chính khó khăn, hoặc để tận dụng cơ hội phát triển mới.

Tái cấu trúc có thể bao gồm một số hoặc tất cả các hoạt động sau:

1.     Tái cấu trúc tổ chức: Thay đổi cấu trúc tổ chức của công ty, bao gồm việc tái tổ chức các phòng ban, hợp nhất hoặc phân chia các đơn vị kinh doanh, hoặc thay đổi các mối quan hệ giữa các công ty con và công ty mẹ.

2.     Tái cấu trúc tài chính: Tái cơ cấu nợ, tái cấu trúc vốn, hoặc tái phân bổ nguồn lực tài chính để cải thiện tình hình tài chính hoặc để tận dụng tốt hơn các nguồn lực.

3.     Tái cấu trúc hoạt động: Cải thiện hoặc thay đổi các quy trình sản xuất, cung ứng, hoặc phân phối để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.

4.     Tái cấu trúc nhân sự: Thay đổi về nhân sự, bao gồm cắt giảm nhân công, đào tạo lại nhân viên, hoặc thay đổi quản lý cấp cao.

5.     Tái cấu trúc pháp lý: Thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức, như việc chuyển đổi từ một công ty trách nhiệm hữu hạn sang một công ty cổ phần.

Tái cấu trúc thường được thực hiện khi doanh nghiệp phải đối mặt với những thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như do cạnh tranh, thay đổi công nghệ, hoặc suy thoái kinh tế. Mục tiêu là để tạo ra một cơ cấu hiệu quả hơn, giảm chi phí, tăng doanh thu, và cải thiện lợi nhuận.


HÌNH THỨC TRIỂN KHAI:

WORKSHOP (ĐÀO TẠO): 14 BUỔI

THỰC HÀNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM:

BSC: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

KPI: QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

CRM: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

MM: QUẢN LÝ MARKETING

HRM: QUẢN LÝ NHÂN SỰ

BM: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

FM: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ ĐÃ ÁP DỤNG

1.                      Dược phẩm

2.                    Xâ​y dựng:

3.                    Sản suất

4.                    Ngân hàng

5.                    Đa ngành

6.                    Thương mại

7.                    Dịch vụ

8.                    Du lịch

9.                    Chứng khoán

10.                Điện lực

 

11.             Nông nghiệp

12.             Thực phẩm

13.             Tài chính

14.             Đầu tư

15.             Tư vấn

16.             Giáo dục

17.             Y tế

18.             Năng lượng

19.             Vận tải

20.             Dệt may

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN