1. Quản trị doanh nghiệp thông minh:
Doanh nghiệp SME
triển khai 13 module cơ bản: chăm sóc khách hàng, marketing, sự kiện, tuyển dụng
Tài liệu
2. Quản lý cho thuê lao dộng:
Quản lý tốt nhất số lao động hiện có
Luân chuyên lao động
Phát triển cộng tác viên
Phát triển chi nhánh các tỉnh
Tài liệu
3. Hệ thống điều hành nhà xe toàn diện:
Quản lý nhà xe, các chi nhánh
Tài liệu
4. Quản lý chuỗi nhà hàng:
Nhà hàng, chuỗi nhà hàng, mong muốn năng cao giá trị công ty, bán cổ phần, gọi vốn
Tài liệu
5. Quản lý chuỗi cửa hàng, siêu thị
Quản lý cửa hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị
Cửa hàng, chuỗi cửa hàng, mong muốn năng cao giá trị công ty, bán cổ phần, gọi vốn
Tài liệu
6. Quản lý du học và xuất khẩu lao động
Công ty dịch vụ du học và xkld muốn quản trị toàn diện, mở rộng chi nhánh, gọi vốn, bán cổ phần
Tài liệu
7. Quản lý tòa nhà
Quản lý tòa nhà, nhiều tòa nhà
Tài liệu

8. Quản lý chuỗi phòng khám:
Quản lý chuỗi phòng khám: phát triển chuỗi, bán cổ phần,
Tài liệu
9. Quản lý chuỗi Spa:
Quản lý chuỗi Spa: phát triển chuỗi, bán cổ phần,

SFS-SMART FACTORY SOLUTION

QUẢN TRỊ NHÀ MÁY THÔNG MINH

Chúng tôi xin giới thiệu giải pháp quản trị toàn diện nhà máy thông minh 4 trong 1 như sau:

1. ERP: Enterprise Resource Planning (quản trị nguồn lực doanh nghiệp)
2. MES: Manufacturing Execution System (quản trị nhà máy)
3. BI: Bussiness Intelligent (BI (hay còn được gọi là trí tuệ doanh nghiệp) là một dạng công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ, qua đó đưa ra quyết định, hành động và dự đoán tương lai)

 4. SF: Smart Finance = VAS +IFRS (kế toán kép). VAS: theo chuẩn kế toán Việt nam. IFRS: (International Financial Reporting Standards) được gọi là các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: dùng để bán cổ phần, gọi vốn đầu tư quốc tế.

QUÝ KHÁCH ĐIỀN FORM ĐỂ LẠI THÔNG TIN