PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

1. Quản trị doanh nghiệp thông minh:
Doanh nghiệp SME
triển khai 13 module cơ bản: chăm sóc khách hàng, marketing, sự kiện, tuyển dụng

Gói 1:  Phân hệ chăm sóc khách hàng CRM, marketing  và các module kèm theo

Gói 2:  Phân hệ website+ sự kiện, dự án

Gói 3: Phân hệ vận hành

1. . Module Quản Lý Multi-company (Đa công ty => áp dụng quản lý mỗi chi nhánh/ trung tâm độc lập dữ liệu)

 2. Module Quản Lý Bán Hàng - Sale Order

 3.  Module Quản Lý Hoá Đơn,

4. Thanh Toán - Invoicing

Tài liệu

2. Quản lý cho thuê lao dộng:
Quản lý tốt nhất số lao động hiện có
Luân chuyên lao động
Phát triển cộng tác viên
Phát triển chi nhánh các tỉnh
Tài liệu  

3. Quản lý du học và xuất khẩu lao động
Công ty dịch vụ du học và xuất khấu lao động muốn quản trị toàn diện, mở rộng chi nhánh, gọi vốn, bán cổ phần

Quản lý nhà xe, các chi nhánh
Tài liệu

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.