Hướng dẫn sử dụng Odoo

GIỚI THIỆU CHUNG

Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Quản Trị Tinh Gọn – Giải Pháp Toàn Diện Để Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Của Bạn

1. Phân Hệ Thương Mại Điện Tử

3. Phân hệ marketing

2. Phân Hệ Chăm Sóc Khách Hàng

4. Triển Khai Phân Hệ Website: 

5. Phân Hệ E-Office

Cài đặt các thông số công ty

Sau khi cài xong hệ thống, bạn đăng nhập và cập nhật các thông tin công ty

THIẾT KẾ TRANG WEB

Vào web, Mới

Kéo và thả các khối bên phải vào nội dung

Cập nhật, thay thế video, hình ảnh, văn bản

Xuất bản

Cập nhật thuộc tính trang web, SEO (hiển thị khi chia sẻ trên mạng xã hội)

Tài liệu

Thương mại điện tử


Tìm hiểu thêm

TẠO KHÓA HỌCKhám phá thêm