Xin chào!

Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Đăng ký

You need to be registered to interact with the community.

Mục tiêu của trang này là tạo cơ sở kiến thức phù hợp có thể trả lời các câu hỏi liên quan tới Odoo.

Do vậy những người dùng kinh nghiệm của trang đều có thể chỉnh sửa câu hỏi và câu trả lời giống như các trang wiki để tăng chất lượng nói chung của nội dung kiến thức cơ sở. Những đặc quyền này được cấp theo mức điểm karma: bạn sẽ có quyền này khi có đủ điểm karma.

Cho dù cách thức này không hợp với bạn, xin vui lòng tôn trọng cộng đồng.

5 bầu chọn, thêm ý kiến
30 thêm liên kết, tải tệp
50 hạ cấp
50 xóa bình luận của chính bạn
100 gắn cờ tiêu cực, đóng câu hỏi của chính bạn
300 chỉnh sửa bất kỳ bài đăng nào, xem các cờ bị phản đối
500 chấp nhận tất cả câu trả lời
500 xóa bất kỳ bình luận
500 đóng bất kỳ bài đăng
750 tiểu sử của bạn sẽ có thể xem ở tooltip
1.000 xóa bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời