SIÊU THỊ

https://fanchise.smartnow.today/

TK admin: admin@adtgroup.net

Bán hàng: sales@adtgroup.net 

Kho: kho@adtgroup.net

Nhân Viên mua: mua@adtgroup.net

Kế toán: kt@adtgroup.net

Pass: 12345678

(dùng chung)


NHÀ HÀNG

https://nhahang.smartnow.today/

 TK admin: admin@adtgroup.net

Bán hàng: sales@adtgroup.net

Kho: kho@adtgroup.net

Nhân Viên mua: mua@adtgroup.net

Nhân viên bếp: bep@adtgroup.net

Nhân viên order: order@adtgroup.net

Kế toán: kt@adtgroup.ne


SPA

https://spa.smartnow.today

Tài khoản: spaadmin/12345678PHÒNG KHÁM

http://med.smartnow.today/

kinhdoanh1

Kinh doanh

‌letan1 Lễ tân

‌bs02 Bác sĩ 2 ‌

bs01 Bác sĩ 1 ‌

adminmed Admin

Pass: 12345678 (dùng chung)


Quản lý xe

https://xe.smartnow.today

admin: admin@adtgroup.net

 Bán hàng/điều hành:  sales@adtgroup.net

Lái xe: laixe@adtgroup.net

Kế toán: kt@adtgroup.net

Pass (dùng chung): 12345678

Admin: admin1@adtgroup.net

 Bán hàng/điều hành:  sales1@adtgroup.net

Lái xe: laixe1@adtgroup.net

Kế toán: kt1@adtgroup.net

chinhanh@adtgroup.net


TÒA NHÀ

https://toanha.smartnow.today/

Admin: admin@adtgroup.net

Quản lý:quanly@adtgroup.net

Kế toán: kt@adtgroup.net

Kỹ thuật: kythuat@adtgroup.net

 Mật khẩu: 12345678


Tên miền duhoc.smartnow.today/

TK admin: admin@adtgroup.net

Giảng viên: gv@adtgroup.net

Học viên: hv@adtgroup.net

Phụ huynh: ph@adtgroup.net

Bán hàng: sales@adtgroup.net

Pass: 12345678


Link: https://gold.smartnow.today/

Tài khoản: smartgold/12345678