Người phụ trách David
Cập nhật Lần cuối 30/01/2024
Thời gian hoàn thành 42 phút
Thành viên 1
 • BỘ VIDEO THAM KHẢO
  10Bài học · 42 phút
  • Thương mại điện tử | Hướng dẫn tạo sản phẩm
  • E commerce Hướng dẫn tạo mẫu mã sản phẩm
  • Ecommerce Danh mục sản phẩm
  • Ecommerce Giá
  • Ecommerce Tùy Chỉnh giỏ hàng
  • Ecommerce Giao Hàng và thanh toán
  • Ecommerce Tài khoản khách hàng và Chính sách thanh toán
  • Ecommerce Quản lý đơn hàng
  • Ecommerce Chiến lược bán hàng
  • Ecommerce Giảm giá