Hướng dẫn CRM cơ bản

Hệ thống quản lý toàn diện chuỗi du học và xuất khẩu lao động

Video: https://youtu.be/yH7QfAcdET0

0:36” Dashboard

3:30” Kế hoạch, lịch làm việc

3:50”: tài liệu-biểu mẫu

4:16” Marketing

5:47” Nhân sự- tạo chi nhánh

6:50” Sơ đồ nhân sự

7:32” Tạo- cài lại mật khẩu xóa tài khoản

8:30” Báo cáo nhân viên

8:53” Quản lý du học

9:12” khách hàng, tạo khách hàng mới

9:56” phân loại khác hàng

10:58” Optin Form (mẫu form để khách hàng điền thông tin)- chỉ định giao khách hàng cho nhân viên

12:45” Chăm sóc khách hàng, học viên

15:32” Quản lý đơn hàng

17:18” in hợp đồng (theo mẫu)

19:03” Đào tạo

19:56” Xếp lớp

20:43” Điểm danh: phần mềm, QR code, bài tập, điểm thi

22:35” Hồ sơ,  cố thể nộp file đính kèm hoặc dùng app để scan.

22:24” có thể merge (nhập các file) vào file PDF chung hoặc file nén ZIP

24:58” Vay, add nhân viên hỗ trợ

26:16” Visa- xast cảnh, xếp đoàn bay

27:23” in danh sách đoàn bay

27:55” Chăm sóc học viên ở nước ngoài

28:32” Tài chính, công nợ từng đối tác

29:00” thu-chi-hoa hồng nhân viên-cộng tác viên-theo % hoặc giá trị tuyệt đối theo doanh thu

30:20” Báo cáo

31:15” Tài chính

31:53” Dashboard

32:19” In các báo cáo

 


Đánh giá
0 0

Hiện tại không có cảm nhận.

để trở thành người bình luận đầu tiên.